Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Za pomocą przycisku możesz zamknąć tę wiadomość. Polityka prywatności

ZNAK TOWAROWY

Podmiot odpowiedzialny za treść witryny

Ta strona internetowa jest prowadzona HEPU® Autoteile GmbH. Odniesienia do "HEPU", "my", "nas", "nasze", „właściciel” i „właściciel witryny” odnoszą się do HEPU® Autoteile GmbH, o ile nie wskazano inaczej.


HEPU® Autoteile GmbH
Industriegebiet Echternhagen II
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal-Hohenhausen
Germany

T: +49 (0) 5264 - 64 83-40
E: info@hepu.de

Przedstawiciel prawny: Siegfried Grimm


Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Lemgo, HRB 2495

Numer identyfikacyjny podatku VAT: DE811682650

Gwarancje, odpowiedzialność:

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym (lecz nie wyłącznie) gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich, mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie są wiążące. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. W żadnym wypadku HEPU® Autoteile GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szczególne pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem. 

Treść strony internetowej nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. HEPU® Autoteile GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki z tej witryny do innych stron internetowych. 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do strony, bądź zapytań dotyczących naszych produktów i usług. Błędy w treści zostaną poprawione w najszybszym możliwym czasie po ich zgłoszeniu.

 

Pobieranie danych i oprogramowania

Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność danych oraz oprogramowania, które można pobrać ze strony internetowej. Oprogramowanie jest monitorowane przez właściciela witryny w poszukiwaniu wirusów, mimo tego, po pobraniu jakichkolwiek danych i oprogramowania zalecamy uruchomienie programu antywirusowego i przeskanowanie komputera.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Tekst, obrazy, grafika, logotypy, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich rozmieszczenie na stronie HEPU® Autoteile GmbH podlegają prawu autorskiemu i ochronie własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, wysyłane, przekazywane lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób niż za pisemną zgodą właściciela witryny. Kopia informacji ze strony internetowej może być przechowywana na jednym komputerze jedynie w celach niekomercyjnych i osobistych. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie podlegają prawom do znaku towarowego HEPU® Autoteile GmbH, a ich nieautoryzowane użycie może prowadzić do roszczeń o prawnych i odszkodowania.

 

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie możemy zagwarantować 100% ochrony przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych w przypadku transferu danych przez Internet i w obrębie strony internetowej, ale możemy zapewnić, że dokładamy najwyższych starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe, w zgodzie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, za pomocą środków fizycznych, elektronicznych oraz innych środków bezpieczeństwa przetwarzania, jakie wynikają z obecnego stanu techniki.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Właściciel strony internetowej zapisuje i przechowuje Państwa dane osobowe na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich ma jedynie kilka osób upoważnionych do tego przez właściciela strony internetowej, odpowiedzialnych za techniczne, handlowe lub redakcyjne wsparcie tych serwerów.

 

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

HEPU® Autoteile GmbH może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim (np. usługodawcom) w ramach przetwarzania danych zamówienia lub w powiązaniu z wykonywaniem umów zawartych przez HEPU® Autoteile GmbH. W każdym przypadku HEPU® Autoteile GmbH udostępnia dane podmiotom trzecim wyłącznie, gdy są one związane a BDSG, odpowiednimi regulacjami prawnymi i posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania.
HEPU® Autoteile GmbH może przekazać Pani/Pana dane osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa lub nakazu sądowego.


W innych celach właściciel witryny nie będzie udostępniać danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Odpowiedzialność prawna

Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w szczególności za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysków, straty systemowe lub produkcyjne wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub pobierania z niej danych. Wyłącznie odpowiedzialności nie ma zastosowania jedynie, jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa w zakresie korzystania ze strony internetowej lub pobierania danych. Stosunek prawny między użytkownikiem, a właścicielem strony internetowej wynikający z korzystania ze stron internetowych podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W sporach sądowych z zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi, wynikających z korzystania z tej strony, miejscem jurysdykcji jest zarejestrowana siedziba właściciela strony internetowej.

 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych do innego administratora, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie zgody, może Pan/Pani wycofać zgodę w każdym momencie.


Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku całkowitego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy dane te są absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia lub celów komercyjnych, realizacja danej usługi może być niemożliwa.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Informacje na tej stronie służą wyłącznie prezentacji działalności właściciela strony internetowej oraz oferowanych przez niego produktów i usług oraz są dostarczane bez jakiejkolwiek wyraźnej czy domniemanej reprezentacji lub gwarancji. Wyklucza się wszelkie implikacje związane z kompletnością i dokładnością informacji, gwarancją przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także nienaruszania związanych z nimi praw osób trzecich.

Właściciel witryny zaleca sprawdzenie dokładności wszelkich informacji na niej zawartych przed ich użyciem. Dostęp do tej strony i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny.

Ta strona internetowa zawiera linki lub odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Właściciel strony internetowej sprawdził zawarte w nich informacje zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, z należytą starannością handlową. Takie linki udostępniane są wyłącznie w celu zapewnienia wygody konsumentom i nie oznaczają zgody właściciela na treść połączonej strony internetowej. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych stron. Odpowiedzialność właściciela strony internetowej za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z korzystania z takich linków i dostępnych pod nimi treści jest wykluczona. Linki do innych stron internetowych oznakowane są przy użyciu specjalnej ikony lub odnośnika, oraz oznakowania graficznego (np. zmiany koloru) po najechaniu na nie myszką.

Wyłącznie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania właściciela strony.

 

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do tekstów i ilustracji jest HEPU® Autoteile GmbH, z wyłączeniem nagrań, których autor jest oznaczony za pomocą © Copyright:

© Flat Design/Shutterstock.com
© VoodooDot/Shutterstock.com
© davooda/Shutterstock.com

Reklama

Strony internetowe właściciela witryny zazwyczaj nie zawierają żadnych powierzchni reklamowych, dlatego w przeciwnym wypadku należy uznać, że reklamy widoczne na stronie zostały dostarczone za pośrednictwem zewnętrznych serwerów reklamowych. Dane zebrane w związku z reklamą online (AdImpressions, AdKlicks) są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej i raportowania do reklamodawców, żadne dane nie są używane ani przetwarzane w inny, niż wskazany tu sposób. Właściciel strony nie ma wpływu na dostarczane przez serwery zewnętrzne reklamy, ani używane przez nie pliki cookies.

 

Adres

HEPU® Autoteile GmbH
Industriegebiet Echternhagen II
Am Kreuzweg 2
32689 Kalletal-Hohenhausen

 
 
 
 
 
Jakość i serwis - Made in Germany